Om oss

Birkeland Gruppen AS

Familieselskapet Birkeland Gruppen AS har som hovedmål å være en aktiv og langsiktig eier innenfor sektorer som blant annet shipping og eiendom gjennom de heleide datterselskapene Birkeland Gruppen Shipping AS og Birkeland Gruppen Eiendom AS.

The privately owned company Birkeland Gruppen AS is focused on active, long-term ownership, primarily within sectors covering shipping and real estate throughout the two daughter companies Birkeland Gruppen Shipping AS and Birkeland Gruppen Eiendom AS.