Eiendom

Birkeland Gruppen Eiendom AS eier eiendommer som er lokalisert i Bergen, Oslo, Skedsmo og Nittedal. Vi tilbyr utleie til både nærings- og privatmarkedet. Våre eiendommer inneholder blant annet kontorer, butikk, lagerlokaler og hybler. Eiendommene er i dag utleiet på korte og lange leieavtaler.

Vi har stadig ledige hybler i Bergen eller kontor i Oslo. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Birkeland Gruppen Eiendom AS owns properties that are located in Bergen, Oslo, Skedsmo and Nittedal. We offer rentals for both the commercial and residential markets. Our estates includes offices, shops, warehouses and flats in the city center of Bergen. The properties are leased on short and long rental agreements.

Contact us for more information

Chr Michelsensgate (Bergen)


Jonsvollsgate (Bergen)


Prost Stabelsvei (Skedsmo)

Cort Adelersgate (6 etg – Oslo)

Brennaveien
Brennaveien (Nittedal)

Grendehusveien 1 (Saltnes)

Nordre Fokserød (Sandefjord)