Skipsmegling

Birkeland Gruppen Shipping AS tilbyr skipsmegling, kjøp & salg av alle typer skip, inkludert fiskefartøy.

Vår kompetanse er opparbeidet over 10 år med oppdrag for rederier. Avhengig av rederienes behov tar vi på oss rollen både som rådgiver og aktiv forhandler. Vi har kunnskap om de kontraktsmessige standarder som brukes for kjøp og salg av skip. Vi bistår også med selve gjennomføringen av transaksjonen og registreringen i skipsregistrene, Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Birkeland Gruppen Shipping AS specializes in «Sale & Purchase» of cargo ships and fishing vessels.

Our expertise has been developed over 10 years with assignments for companies. Depending on the ship owner’s needs, we take on the role as both a consultant and an active dealer. We have knowledge of the contractual standards used for the sale and purchase of vessels. We also assist with the implementation of the transaction and registration within the ship registers, Norwegian International Ship Register (NIS) or Norwegian Ordinary Ship Register (NOR).

Contact us for more information.

Bilde_2